Stadsplattegrond van enschede
Gemeente
Burgemeester
Provincie
Bezoekadres
Postcode/Plaats /
Postbus
Postcode/Plaats /
Telefoon
Telefax
Internet
E-mail
Oppervlakte
Aantal Inwoners